Historia

Liikkeellä vuodesta 1966! Lue lisää yritystemme syntytarinasta, kasvusta ja liiketoiminnan muovautumisesta nykypäivään.

Yritysten tarina sai alkunsa Kärkölässä vuonna 1966 kun veljesten isä, Artturi Liikonen, aloitti liikenteenharjoittamisen toiminimellä Autoilija A. Liikonen. Kalustona toimi tuolloin Mercedes Benz 322, jonka vakituisena ajona oli tonkkamaidon keräily maatiloilta ja purkupaikkana Kärkölän Osuusmeijeri. Myös hiekanajo ja erinäiset tilauskeikat onnistuivat.

Tuottajainmaito osti Kärkölän Osuusmeijerin 70-luvun alussa, jolloin kuormien vienti siirtyi Riihimäkeen Herajoen meijerille. Kuormat lastataan tänäkin päivänä kyseiseltä meijeriltä.

Tonkkamaidon keräily päättyi vuonna 1977, jonka jälkeen Artturi siirtyi Tuottajainmaidon jakelupuolelle. Pakastetuotteet tulivat mukaan kuljetuksiin 90-luvun alkupuolella. Tämä asetti myös kalustolle uudenlaisia vaatimuksia, jolloin käyttöön otettiin ensimmäinen monilämpötilakori.

Pojat Aki ja Lari tulivat mukaan yrityksen toimintaan 2000-luvun vaihteessa. Kaluston määrää kasvatettiin yhdellä rekkaveturilla ja myöhemmin kahdella jakeluautolla. Vetoliikenne lopetettiin vuonna 2008 ja toiminta keskitettiin elintarvikekuljetuksiin.

Vuosien jälkeen yritys on jakautunut ja kasvanut lisää. Akilla ja Larilla on omat kuljetusyrityksensä sekä yksi yhteinen yritys. Yritysten välinen tiivis yhteistyö on luonut vahvan ja vakavaraisen perustan kasvulle, mahdollistanut uusien työpaikkojen luomisen ja yhteisen hallitoiminnan.